Cyswllt / Contact

Clerc / Clerk

Dr Sara Elin Roberts

Tyn Rhedyn
Plas Hen
Llanddaniel
Ynys Môn LL60 6EG.

Ffôn /Phone: 01248 422293
E-bost email : cyngor.cymuned.llanddaniel@gmail.com

Aelodau / Members

Margaret Clarke
Brian FitzGerald
Carys Hughes Love
Martin Kelly-Roberts (Cadeirydd / Chair)
Dafydd Roberts
Andrew Wagstaff
Huw Derec Williams