Rheoliadau / Rules

Cliciwch y ddolen i lawrlwytho / Click link to Download

Rheoliadau Ariannol FRC.pdf

Financial Regulations FRE.pdf

Rheolau Sefydlog RhS_2018.pdf

Standing Orders SO_2018.pdf

Asesiad Risg Risk Assessment RAS.pdf